Nyopning av biblioteket

Arrangement

Opning av biblioteket vert 1. oktober

Dato / tid
01.10.2019, 12:00


Mange hendingar utanfor vår kontroll gjer at opning må utsetjast ein månad, til 1. oktober.

Her ser du nokre situasjonbilete.