Medietilbod

Biblioteket sine medietilbod

bokhylle

På biblioteket kan du låna bøker, lydbøker, film, teikneseriar og tidsskrift. Lånetida er 2 veker på film og tidsskrift, elles er det 4 veker.

Det du ikkje finn på Sveio folkebibliotek, kan lånast inn frå andre bibliotek.

Tidsskriftlesing