Bokbåten Epos

Bokbåten3bokbåten2

I Sveio får vi besøk av bokbåten Epos, Vestlandet sitt flytande bibliotek,  to gonger i året. Det er Auklandshamn og Førde som får besøk både på vår- og haustturen. Ombord får ein oppleva eit spennande kulturprogram eller møte med forfattarar.Du kan også låna bøker med lang lånetid og levera inn bøker.