Nye smitteverntiltak

Aktuelt   

Fram til 18. januar gjeld desse tiltaka:

Biblioteket har ope som vanleg med gjeldande smitteverntiltak, sjå oppslag.

I tillegg kan det i dei 2 neste vekene kun vera 10 personar i lokalet om gongen.

Opphald i biblioteket må vera under 15 minutt og ein bør unngå bruk av sitjeplassar.