Smitteverntiltak

Aktuelt   

Alle som kjem til biblioteket, både i betent tid og meirope bibliotek, må fylgja smittevernreglane.

Smittevernreglar.

Alle må vera friske og utan luftvegssymptom når dei brukar biblioteket.

Bruk hånddesinfeksjon når du kjem inn og før du tar på noko.

Ta på minst mogeleg av det materialet du ikkje skal låne.

Hald minst ein meter avstand til kvarandre og til personalet.