Opningstider haust 2020

Aktuelt   

Du kan låna og levera inn bøker og andre media, inntil vidare med redusert tilbod og opningstid

Opningstider: 

Mandag og torsdag:  Kl.13:00 – 18:00

Tysdag og onsdag :   Kl. 10:00 – 15:00

OBS! Ytterdøra er stengt! Vi opnar kvar heile og halve time, eller du ringjer til biblioteket når du står ved døra.

 

     

  • Alle må halda seg til dei generelle smittevernråda.
  • Du som besøkjer biblioteket må vera frisk og utan luftvegssymptom.
  • Du må bruka handsprit ved inngang/ utgang av lokalet.
  • Hald minst 1 meters avstand til andre brukarar.
  • Det kan vera 10 personar inne i lokalet om gongen. Vi oppmodar om at heile familiar ikkje kjem samla, men at ein vaksen låner til alle.
  • Gjer opphaldet så kort som råd er, ikkje over 15. minutt.
  • Inntil vidare er det ikkje tilgang til aviser, tidsskrift, PC eller lesesal.

Kjem du til stengt dør? Vigdartun er stengt for allmenn bruk, difor vil bibliotektilsette opne ytterdøra kvar heile og halve time for bibliotekbrukarar i opningstida til biblioteket.

Dei som er i risikogruppa eller ikkje vil oppsøkja biblioteket kan framleis sende ei bestilling og henta posen ved ytterdøra i opningstida til biblioteket.

Meirope/sjølvbetjent bibliotek er stengt inntil vidare.