Biblioteket er framleis stengt.

Aktuelt   

Biblioteket og Vigdartun er stengt i første omgang til 13. april

Vi leverer ikkje ut materiale til nokon eller tek imot retur fra nokon på grunn av smittefaren ved koronaviruset.

Etter ny informasjon fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjering/ Storting 24. mars vart dei strenge tiltaka for å avgrensa spittespreiing vidareført i første omgang til 13. april.

Du kan ha alle lånte media til biblioteket opnar att, det blir ingen purregebyr i denne tida.