Biblioteket er stengt

Aktuelt   

Biblioteket er stengt fra og med 12. mars og gjeld inntil vidare

Som eit tiltak for å unngå unødvendig smitte vert biblioteket stengt med verknad frå 12. mars kl. 15:00.
Stenginga omfattar også meirope bibliotek, og gjeld i første omgang til 26. mars.
Sjå også informasjon på Sveio kommune sine heimesider.