Stengt grunna ombygging

Aktuelt   

Stengt frå 20. mai

Biblioteket har stengt grunna ombygging. Alle media vert pakka ned og det er difor ikkje mogeleg å nytta «Meirope bibliotek».

Det er alltid mogeleg å låna digitale bøker frå appen bookbites.

Kunngjering om nyopning finn ein både på facebooksida og på her på heimesidene til biblioteket samt ved oppslag.