Stengt grunna ombygging

Aktuelt   

Stengt frå 20. mai

Biblioteket har stengt frå 20. mai til slutten av august grunna ombygging. Alle media vert pakka ned og det er difor ikkje mogeleg å nytta «Meirope bibliotek».

Det er alltid mogeleg å låna digitale bøker frå appen eBokBib.

Kunngjering om nyopning finn ein både på facebooksida og på her på heimesidene til biblioteket samt ved oppslag.