Press Reader

Digitale aviser og tidsskrift

I Pressreader får du tilgang til 5000 aviser og tidskrifter på 60 språk. Kom til biblioteket, last ned og les. Avisene kan lesast på PC-ane våre eller på eige nettbrett eller smarttelefon, med appen PressReader. Du må logge deg på tenesta medan du er på biblioteket. Etterpå kan du lese aviser heime eller andre stader. Tilgangen varer i 72 timar frå sist gang du logga på appen i biblioteket.

Frå 2016 kan alle folkebiblioteka i Hordaland tilby PressReader til brukarane sine. PressRreader er eit kanadisk selskap som tilbyr digital tilgang til dagferske aviser og tidsskrift på meir enn 60 ulike språk.

På biblioteket har du høve til å lese og ta med deg heim aviser frå meir enn 100 land på nettbrett/smarttelefon/PC

På biblioteket har du høve til å lese og ta med deg heim aviser frå meir enn 100 land på nettbrett/smarttelefon/PC

Eit mål i regional kulturplan Premiss: Kultur 2015-2025, er at biblioteka i Hordaland skal gje innbyggjarane lik tilgang til aktuelle og relevante digitale ressursar, utstyr og hjelp til å nytta dei. Det er og eit mål i prosjektet: Sterk, spenstig og klar. Både e-boksatsinga og tilgang til PressReader bidreg til å oppfylle dette målet. Ved å inngå ei fylkesdekkande avtale har vi fått ein rabatt som gjer det mogleg for alle biblioteka å tilby den nye avistenesta.

Folkebiblioteket er ein integreringsarena i dei fleste kommunar, og det er no mogleg å tilby nye og gamle innbyggjarar nærare 5000 aktuelle aviser og tidsskrift på meir enn 60 ulike språk. Det finst òg omlag 80 norskspråklege publikasjonar i tenesta.

pressreader2